شروع قیمت: ۶,۹۸۴,۰۰۰ تومان
شروع قیمت: ۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس نقره طرح شال ( شالی ) با آبکاری طلا